خیانت

خیانـــــــــت...!


/ 102 نظر / 115 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

پسره ﻗﯿﺎﻓﺶ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺧﺮج ﺩﺍﺭﻩ، ﻧﯿﻤﺮﺧﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﻭﺍﺷﺮ ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻧﻪ، ﻫﯿﮑﻠﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﮑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﯼ؛ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ پست ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ: ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ، آﻧﻮﻗﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻳﺨﺖ… ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻤﺎاااا ﺑﺎ ﻣﮕﺲ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ! ............................... کنکورت نزدیکه جمع بندی درس هاتو کردی؟؟؟؟؟؟

سارا

زهرا چرا نمیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی هنوز از مسافرت بر نگشتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خبری ازش نداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سارا

خونشونو نمی شه بگیرم خطش هم گرفتم ولی جواب نداد

سارا

کنکورتو خوب دادی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه خوب دادی شیرینی من یادت نره هااااااااااااااااااا گفته باشم[چشمک]

سارا

هه چون ازت شیرینی خواستم خوب ندادی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا اگه بدم داده باشی شیرینی من سر جاشه باید بدی[نیشخند]

سارا

هههههه نه خیرم زرنگ خان چند روز دیگه میایم تهران شیرینی می خری برام میاری[نیشخند]

سارا

ولی خعلیییییییییییییییییییییییییییی خوش به حالت که تموم شد راحت شدی من تازه اول بد بختیمه راستی امسال از مایشی کنکور دادم ببیبنم چه جوری می شه سال دوم رو کامل خوندم سال سوم مقداری از زیستشو خوتدم رفتم سر جلسه حالا رتبمو حدس بزن چند شد

سارا

نمی دونم تعداد کلش چه قد بود ولی می دونم که از 50 هزار با لا تر نمی خواد حدس بزنی 11 هزار بدون خوندن کتاب سال سوم و پیش بابام تو این چند روزه خعلی بهم امید وار تر شده هر چی می گم به حرف گوش میده نمی دونی دارم چه کیفی می کنم ............................ چشمت بی بلا داداش گلم[چشمک]

سارا

نمی خوای اپ کنییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال]

سارا

آپت کو پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!