پیرزن

تعدادى پیرزن با اتوبوس عازم تورى تفریحى بودند. پس از مدتى یکى از پیرزنان به پشت راننده زد و یک مشت بادام به او تعارف کرد.

راننده تشکر کرد و بادام‌ها را گرفت و خورد.

در حدود ۴۵ دقیقه بعد دوباره پیرزن با یک مشت بادام نزد راننده آمد و بادام‌ها را به او تعارف کرد. راننده باز هم تشکر کرد و بادام‌ها را گرفت و خورد.  


این کار دوبار دیگر هم تکرار شد تا آن که بار پنجم که پیرزن باز با یک مشت بادام سراغ راننده آمد، راننده از او پرسید چرا خودتان بادام‌ها را نمى‌خورید؟

پیرزن گفت چون ما دندان نداریم.

راننده که خیلى کنجکاو شده بود پرسید پس چرا آن‌ها را خریده‌اید؟

پیرزن گفت ما شکلات دور بادام‌ها را خیلى دوست داریم!!!!!

/ 3 نظر / 23 بازدید

جالب بود

دخمل یخی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای[سبز][سبز][سبز][سبز]

دخمل یخی

برو که نشونه میگیرم تو صورتت ها...[مغرور].... خب وقتی حالم بده بده دیگه..... جلوشو بگیرم بگم نه تورو خدا بد نشو....[ابرو]